Du får åtkomst till bilagorna med lösenord som finns i inköpt manual (2021), på sidan 17.