Sveriges Arbetsterapeuters Samverkansråd

Tid:
2023-05-08 12:00 – 2023-05-08 15:30
Plats:
Stockholm

Sveriges Arbetsterapeuter har ett samverkansråd för professionellt utbyte med och mellan organisationer med nära anknytning till arbetsterapeuters kompetens.