Packer Managing Fatigue - En sexveckorskurs för att lära sig hantera fatigue i sin vardag

Tid:
2023-12-08 00:00 – 2023-12-08 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli eller Distans via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

Packer Managing Fatigue är en evidensbaserad personcentrerad gruppintervention för personer som lever med trötthet sekundärt till kroniska tillstånd. Målet med interventionen är att ge färdigheter och strategier för att minska trötthetens påverkan på vardagen.

Vi erbjuder nu ett unikt tillfälle att bli certifierad i metoden! Tanya Packer och Eva Månsson Lexell kommer att ha en kursdag den 8 december i Stockholm eller via länk.

Det är obligatoriskt att ha en licens via Think Self Management för att gå kursen och få tillgång till den uppdaterade manualen. När du anmäler dig till kursen behöver du bifoga bevis på att du eller din arbetsplats har en licens.

Läs mer och anmäl dig