Kretsordföranderåd

Tid:
2023-11-24 00:00 – 2023-11-24 00:00
Plats:
Digitalt
Målgrupp:
Kretsordförande, separat inbjudan skickas

Sveriges Arbetsterapeuters kretsordföranderåd.