Fullmäktige

Tid:
2024-11-22 00:00 – 2024-11-23 00:00
Plats:

Vart tredje år hålls fullmäktige och då beslutas det om vilka frågor och vilken inriktning förbundet ska jobba med framöver.

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm. Vi arbetar utifrån en vision, strategier och fokusområden, som fastställs av fullmäktige vart tredje år.