Fullmäktige 19-20 november

Tid:
2021-11-19 00:00 – 2021-11-20 00:00
Plats:
Online

Vart tredje år träffas nära 100 förtroendevalda för att besluta om vilka frågor och vilken inriktning förbundet ska jobba med framöver och i år ses vi digitalt.

Planeringen av fullmäktige är redan i full gång då vi vill att detta digitala fullmäktige ska bli minst lika bra som om vi hade setts på plats.

Förbundets verksamhet består av ett samspel mellan medlemmarna, de förtroendevalda i våra 24 kretsar ute i landet och kansliet i Stockholm. Vi arbetar utifrån en vision, strategier och fokusområden, som fastställs av fullmäktige vart tredje år.

Här kan du läsa mer om fullmäktige