Etiska rådet sammanträder

Tid:
2021-04-16 13:00 – 2021-04-16 15:00
Plats:
Online

Det etiska rådet stödjer Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, håller sig informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulerar till aktiv debatt.