Att finna nya vägar och Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
275 kr
Studentmedlem:
220 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
550 kr
Fler publikationer inom

Ett hälsoutbildningsprogram och instrument för personer med åldersförändringar i gula fläcken" är främst utvecklat för att bedrivas i primärvård eller i kommun, av arbetsterapeut i samverkan med Syncentral/synenhet.

Slut i förlaget.

Ny version under framtagning och inklusive Brukarboken. Prel. lansering sen höst 2020.

Programmet vänder sig till personer som förstagångsremitteras och som ser bättre än eller lika med 0.1 på bästa ögat och som bor i eget boende.

Till programmet finns Upplevd säkerhet i vardaglig aktivitet som syftar till att fånga upp tidiga tecken på aktivitetsförändringar hos äldre personer med åldersförändringar i gula fläcken. Instrumentet bygger på patientens självskattning av säkerhet/osäkerhet i vardagliga aktiviteter. Instrumentet används för vägledning i och utvärdering av interventionen.

En första version av programmet och instrumentet gavs ut av Sveriges Arbetsterapeuter år 2006. I denna version (2.0/2014) har referenserna i programmet uppdaterats. I instrumentet har en ny fråga lagts till och några frågor har uppdaterats utifrån modern teknik. Instrumentet har genomgått en mappning till ICF. Denna version har även en mer användarvänlig och ny layout.

 

Författare

Synneve Dahlin Ivanoff