Viktiga datum

Kalendarium till fullmäktigeåret 2021!

Bra datum att känna till inför Fullmäktige:

  • 31 mars - Kretsarnas årsmöten ska vara avklarade och mötesprotokollen mejlas så snart som möjligt till kansli@arbetsterapeuterna.se  för registrering av fullmäktigedelegater och övriga fackligt förtroendevalda.
  • 28 maj - Kretsordföranderåd
  • 15 juni - Motionsstopp, sista dag att skicka in motioner till fullmäktige.
  • 1 september - Valberedningens förslag ska vara inkommet till kansliet.
  • 10 september - senaste dag för utskick av kallelse och stadgeändring.
  • 6 oktober - Förbundsstyrelsen sammanträder
  • 22 oktober - senaste dag för publicering av fullmäktigehandlingarna.
  • 18 november - Förbundsstyrelsen sammanträder
  • 19-20 november - Fullmäktige!
  • 21 november - Nya förbundsstyrelsens första konstituerande möte