Åtgärdsregistrering inom arbetsterapi – ett urval av KVÅ (2023)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
31
Fler publikationer inom

För att stödja tillämpningen av KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) inom arbetsterapi har förbundet låtit göra ett urval av koder som återspeglar åtgärder som arbetsterapeuter vanligen gör, oavsett verksamhetsområde.

Listan av urval av koder har tagits fram av Lena Haglund i samarbete med yrkesverksamma arbetsterapeuter. Många av koderna är direkt relaterade till ICF. Listan uppdateras årligen.

Denna utgåva är uppdaterad 2023.