Förbundsstyrelsen sammanträder

Tid:
2021-05-27 09:00 – 2021-05-27 17:00
Plats:
Online

Mellan fullmäktige är förbundsstyrelsen vårt högsta beslutande organ. Styrelsen leder förbundets verksamhet och ansvarar för att verkställa fullmäktiges beslut. Styrelsen består utöver ordföranden av elva ledamöter varav en är representant för Sveriges Arbetsterapeutstudenter.