Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
880 kr
Studentmedlem:
704 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1760 kr
Fler publikationer inom
WCPA omslag

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE) är ett kartläggningsinstrument avsett att bedöma exekutiv funktion.

Instrumentet genomgår en mindre revidering och med lansering av ny version prel. i juni 2021. 

Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE) är en svensk översättning av det amerikanska originalet Weekly Calendar Planning Activity (WCPA) (2015) med Joan Toglia som upphovsrättsinnehavare. WCPA-SE används självständigt men även inför intervention med Ha koll (LGO-S)

WCPA-SE är lämpligt att använda med barn från 12 år och med vuxna som upplever subtila svårigheter på grund av nedsatta exekutiva funktioner. WCPA-SE används nu även i rehabilitering efter Covid-19. Instrumentet är framtaget för leg. arbetsterapeuter som bedömare.

Testet inbegriper att personen ska följa och organisera en lista med 17–18 aktiviteter (möten och ärenden) som ska skrivas in i en veckokalender, samtidigt som personen ska hålla ordning på regler, undvika ”krockar” i kalendern, ha koll på tidsåtgången och hantera distraktioner. Instrumentet ger information om korrektheten, effektiviteten och tidsåtgången i testutförandet, vilken typ av fel som görs, vilka strategier som används samt personens förmåga till egenkontroll, självgranskning och självrättelse av fel.

Fördelar med WCPA-SE är att det:

  • har ett brett kliniskt tillämpningsområde,
  • har olika anpassningar för olika målgrupper och åldrar,
  • är lätt att ta med och kan användas på samma sätt i alla miljöer,
  • ger en objektiv poängsättning,
  • har alternativa formulär för uppföljande bedömning,
  • kan användas för planering och utvärdering av intervention, och
  • finns normdata att jämföra med (åldrarna 16 till 94 år).

Denna manual beskriver WCPA-SE:s administrerings- och bedömningsprocess, tolkning och analys av resultat samt genomförd och pågående forskning på instrumentet. Den innehåller även flera fallbeskrivningar och övningsexempel, konverteringstabeller (normdata) samt instrumentets alla formulär.

Bilagor (formulär) i pdf-filer för utskrift

Med hjälp av ett lösenord som finns på omslagets insida i den inköpta manualen, kan du ladda ner och skriva ut en pdf-filer av instrumentets olika bilagor (formulär) (se bif. dokument ovan). När det gäller bilaga A-C är det viktigt att du först väljer aktuell aktivitetslista resp. bedömningsformulär. Tänk även på att det är lämpligt att skriva ut enkelsidigt av de flesta formulären.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning: "Toglia, J. (2017).  Veckoplanering i kalender – aktivitetsbaserat test av exekutiva funktioner (WCPA-SE), (G. Janeslätt, M. Donlau & K. Lidström Holmqvist, övers. och bearb., version 1.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Original: Weekly Calendar Planning Activity (WCPA) (AOTA, 2015). 

WCPA omslag

Författare

Originalförfattare: Joan Toglia vid Mercy Collage i USA, Översättning och bearbetning till svenska (version 1.0/2017): Gunnel Janeslätt, Marie Donlau & Kajsa Lidström Holmqvist.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
178
Utgivningsår:
2017
Version: 1.0
ISBN: 978-91-87837-43-2