Samverkansprojekt

Här kan du läsa lite mer några av de aktuella projekt som förbundet medverkar i. Vi fyller på listan löpande.

  • Elrullstol i trafiken
    Sveriges Arbetsterapeuter är med i referensgruppen i projektet som NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) står bakom. Det pågår under 2019–2021 och syftar till att färre ska skadas i elrullstolsrelaterade olyckor i trafiken. För att kunna arbeta vidare i projektet behöver NTF inledningsvis få ta del av erfarenheter och kunskap från dig som förskriver elrullstolar eller elscootrar för utomhusbruk.  Svara på enkäten senast den 29 februari. 
  • Coachprojektet
    Coachprojektet är ett treårigt projekt som drivs av Personskadeförbundet RTP med stöd från Sveriges Arbetsterapeuter och finansieras av Arvsfonden. Förbundet har varit en del av styrgruppen och spridit information om projektet i våra kanaler, bland annat genom en artikel i tidskriften Arbetsterapeuten. Projektet syftar till att personer som är amputerade ska få tillgång till en förebildscoach som själv är amputerad. 
  • Årets Brobyggare
    Priset Årets Brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ från Dagens Medicin tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter bland andra organisationer och syftar till att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Enskilda personer, team, projekt eller hela arbetsplatser kan nomineras, senast den 31 januari 2020. Priset kommer delas ut den 17 mars på Vårdarenan 2020