Om arbetsterapi och rörelseorganens sjukdomar (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
2
Fler publikationer inom
Ladda ner

Ett informationsblad om arbetsterapi och rörelseorganens sjukdomar som vänder sig till brukare/klienter.

Information i punktform om vad arbetsterapeuten kan göra för den som på grund av rörelsenedsättning eller smärta orsakat av sjukdom i rörelseorganen eller skada inte kan utföra sina vardagliga aktiviteter.

Maxantal för beställning

20 ex. Tänk gärna på miljön - beställ inte fler än du behöver!

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter