Kartläggning av levnadsvanor under aktivitet och stöd i förändringsprocessen

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
56
Fler publikationer inom

Detta självskattningsinstrument används inom arbetsterapi och kartlägger personers levnadsvanor samt ger stöd i förändringsprocessen. Instrumentet är framtaget med stöd från Socialstyrelsen.

För att stödja implementeringen av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018)  kan detta självskattningsinstrument användas inom arbetsterapi. Instrumentet kartlägger hur levnadsvanorna, det vill säga användning av tobak, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivet och ohälsosamma matvanor, kommer till uttryck i vardagens aktiviteter. Det är i vardagens aktiviteter som levnadsvanor och konsekvenser av dem uppträder. Instrument ger även stöd i att identifiera vilken/vilka förändringar av levnadsvanorna en person kan tänka sig och hur den förändringen skulle kunna göras i vardagens aktiviteter. 

Manualen innehåller information om levnadsvanor samt instrumentets utveckling, teoretiska grund, syfte, innehåll och dess tillämpning med självskattning och stöd i förändringsprocessen. Den innehåller även två fallbeskrivningar och instrumentets formulär.

Avsedda användare

Leg. arbetsterapeuter.

Målgrupp

Instrumentet är framtaget för tillämpning tillsammans med vuxna. Det är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning utan kan användas när man har behov av att fånga hur en persons levnadsvanor kommer till uttryck i olika aktiviteter och hur personen uppfattar deras inverkan på hälsan.

Tillämpning

Kartläggningen utgår ifrån följande fyra levnadsvanor:

  • Rökning.
  • Bruk av alkohol.
  • Hälsosamma matvanor.
  • Fysisk aktivitet.

Kartläggningen, som är uppbyggd som en aktivitetsdagbok under ett dygn, görs genom följande tre delmoment:

  1. Självskattning: Ange dina aktiviteter.
  2. Självskattning: Värdera dina aktiviteter.
  3. Stöd i förändringsprocessen: Förändra dina levnadsvanor.

Kartläggningen kan anpassas till varje enskild person. Det finns därför olika formulär (bilagor) framtagna utifrån om personen tillsammans arbetsterapeuten önskar arbeta en, flera eller alla fyra levnadsvanorna.

Material att ladda ned

Om du önskar ladda ned hela manualen görs det upptill under "Ladda ner". Däri finns även de utskrivbara formulären (papper-penna).

Om du önskar ifyllbara PDF-filer av formulären (det vill säga fylla i direkt på skärm, spara ned och skriva ut) finns de till höger under "Dokument". För detta ändamål kan du enbart använda webbläsaren Explorer eller gratisprogrammet Adobe Reader. (Webbläsarna Edge och Google Crome fungerar dessvärre ej för de ifyllbara filerna).

Utgivningsår

2019

ISBN

978-91-87837-65-4