Ett hållbart arbetsliv (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
20
Fler publikationer inom

Denna skrift är ett ställningstagande från förbundet och syftar till att stimulera till diskussion på arbetsplatser där legitimerade arbetsterapeuter är verksamma.

Maxantal för beställning

10 ex. Tänk gärna på miljön - beställ inte fler än du behöver!

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter