Ett hållbart arbetsliv (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
20

Denna skrift är ett ställningstagande från förbundet och syftar till att stimulera till diskussion på arbetsplatser där legitimerade arbetsterapeuter är verksamma.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter