Etisk kod för arbetsterapeuter

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
75 kr
Studentmedlem:
60 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
150 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
20
Fler publikationer inom

Den etiska koden togs fram 1992 och har reviderats vid ett antal tillfällen, senast på förbundets fullmäktige 2018.

Etisk kod för arbetsterapeuter är ett av förbundets viktigaste dokument. Den etiska koden ger vägledning genom att ange skyldigheter som arbetsterapeuten har att förhålla sig till i professionsutövningen. Koden är inte ett juridiskt dokument och åsidosätter därmed inte gällande lagar.

I den etiska koden definieras inledningsvis professionens mål, grundantaganden och uppgifter. Därefter beskrivs arbetsterapeutens etiska skyldigheter gentemot berörda parter: person, närstående, professionskollegor och andra yrkesutövare, studenter, arbetsgivaren, allmänhet och samhällsaktörer. Avslutningsvis beskrivs etiska skyldigheter i samband med forskning och utvecklingsarbete.

Denna skrift innehåller, förutom Etisk kod (som antogs på förbundet fullmäktige 2018) även som en bilaga Modell för etisk analys. I januari kommer flera olika fallbeskrivningar relaterat till etiska koden att finnas tillgängligt här.

Arbetet med nya etiska koden och större förändringar från förra upplagan

En etisk kod behöver ständigt hållas aktuell och uppdaterad med relevanta begrepp för sin samtid. Förbundsstyrelsen gav därför 2018 en särskild revideringsgrupp (Lena Haglund, Margareta Lindberg, Lennart Nordenfelt, Ida Kåhlin) i uppdrag att tillsammans med dåvarande Etiska rådet (Elsine Lien, Ann-Charlotte Kassberg, Inga Blomstrand, Mari Broqvist, Gunilla Rehn och Lars Sandman) att genomföra en översyn och revidering av koden. Synpunkter har även hämtats in i samband med konferenser med kretsordföranden.

De största förändringar i denna reviderade version handlar om att yrkets mål, grundantaganden och uppgifter har fått en annan skrivning som bättre harmoniserar med andra betydelsefulla dokument såsom WFOT:s etiska kod. Därtill har de etiska skyldigheterna fått en tydligare skrivning och etiska skyldigheter gentemot studenter har lagts till. Genomgående har även en justering av begrepp i koden genomförts.

Modell för etisk analys

 Modell för etisk analys

Exempelsamling i pdf-filer

Referenssättning

"Sveriges Arbetsterapeuter. (2018). Etisk kod för arbetsterapeuter. Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter"

Önskar du den etiska koden digitalt?

Den går kostnadsfritt att ladda ner som PDF via länken högst upp på sidan.

Utgivningsår

2018

ISBN

978-91-87837-52-4

Gratis till alla nya medlemmar

Om du blir ny medlem i Sveriges Arbetsterapeuter får du Etiska koden för arbetsterapeuter i tryckt format helt gratis. Förmånligt, eller hur?

Bli medlem nu!