Arbetsterapi för närstående (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom

När en person drabbas av en funktionsnedsättning som påverkar förmågan att utföra sina dagliga aktiviteter påverkas även de anhörigas livssituation. För att på bästa sätt hantera den nya livssituationen behöver anhöriga få rätt stöd.

Läs mer om vilket stöd en arbetsterapeut kan ge i denna skrift.

Maxantal för beställning

20 ex. Tänk gärna på miljön – beställ inte fler än du behöver!

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter