Aktivitet i tid med struktur (ATMS-S)

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
395 kr
Studentmedlem:
316 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
790 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
40
Fler publikationer inom

ATMS-S är ett standardiserat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem med att hantera tid och organisera sina dagliga aktiviteter. ATMS-S säljs separat men ingår även i Ha koll-paketet.

Nyheter i den version 2.0/2019

  • Manualen har omarbetats i text och struktur samt med uppdaterade referenser. 

  • ATMS-S innehåller nu 27 påståenden (tidigare 30 påståenden). 

  • Poängsättningen förklaras nu tydligare inne i manualen och instrumentets olika formulär har justerats i utseende. 

  • Relationen till ICF och mappningen till ICF har reviderats.

  • Instrumentets formulär finns nu även som både utskrivbara och ifyllbara pdf-filer som är lösenordsskyddade. Lösenordet hittar du inne i manualen på bilagesidan.

Avsedda användare

ATMS-S, liksom det sammankopplade interventionsprogrammet Ha koll (LGO-S), har en stark förankring i arbetsterapi - i antagandet att aktivitetsförmågan är beroende av tidsplanering och organisationsförmåga för att personer ska kunna hantera sin tid och få den aktivitetsbalans i vardagen som man själv önskar. Arbetsterapeuter är därför avsedda användare av instrumentet.

Målgrupper och verksamhetsområde

Instrumentet är framtaget av Suzanne White i USA och där används det främst för personer med allvarlig psykisk ohälsa och missbruksrelaterade sjukdomar. I Sverige har instrumentet testats kliniskt med goda resultat på personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ryggmärgsbråck, cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning samt personer som får stöd via psykiatri.

Innehåll och tillämpning

ATMS-S är ett standardiserat självskattningsinstrument som identifierar personens egna upplevelser av sina problem kring tidshantering och organisationsförmåga. För att kunna skapa förutsättningar för förändring är personens egen motivation och delaktighet i insatserna avgörande. Instrumentet kan administreras fristående på individnivå men kan även användas på gruppnivå före och efter intervention med Ha koll-programmet.

Självskattningsformuläret består av 27 påståenden med aktiviteter inom tidshantering och organisationsförmåga och fyra svarsalternativ för hur ofta personen utför aktiviteterna; ”aldrig”, ”ibland”, ”oftast” och ”alltid”. Formuläret fylls i av personen på egen hand, vilket tar ungefär 10 minuter. Personens svar poängsätts av arbetsterapeuten utifrån en särskild mall. Ju högre poäng personen får desto bättre förmåga har hen gällande tidshantering och organisationsförmåga.

Instrumentet innehåller även ett sammanställningsformulär som arbetsterapeuten använder för att återkoppla resultatet före och efter intervention. Dessutom finns ett särskilt fördjupat formulär för detaljerad analys över problemområden.

De 27 påståendena i ATMS-S har mappats till ICF, vilket ingår som bilaga i manualen.

Instrumentets formulär

Upptill, i högerspalten, under rubriken "Dokument" finns instrumentets formulär att ladda ner eller skriva ut. Du får tillgång till formulären med hjälp av ett lösenord som finns i den inköpta manualen.

Alla formulär lösenordsskyddade av upphovsrättsliga skäl. Vänligen observera att de ifyllbara formulären enbart fungerar i webbläsaren Explorer eller Adobe Acrobat Reader (kostnadsfritt pdf-hanteringsprogram). Webbläsarna Edge och Google Crome fungerar dessvärre ej för de ifyllbara filerna.

Nytt är även ett Summeringsformulär i Excel-fil där summeringen från självskattningen (bilaga A) även får automatiskt genomslag i Detaljerad analys av problemområden (bilaga C). När du öppnar denna fil i Excel måste du klicka på "Aktivera redigering" för att kunna fylla i formuläret.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
White, S. M. (2019). Aktivitet i tid med struktur – sjä̈lvskattningsinstrument för tidshantering och organisationsfö̈rmåga (ATMS-S), (G. Janeslätt, övers., version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (Originalet Assessment for Time Management Skills (ATMS) publicerat 2014).

Paketpris för Ha koll (LGO-S) och ATMS-S

ATMS-S kan även användas för att mäta resultatet av interventionsprogrammet Ha koll – gruppintervention för att hantera tid och organisera aktiviteter (LGO-S), som har utvecklats parallellt med instrumentet. De båda säljs som ett paket till förmånligare pris.

Utgivningsår

2019

ISBN

978-91-87837-64-7