Om arbetsterapi och smärta (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
2
Fler publikationer inom

Ett informationsblad om arbetsterapi och smärta som vänder sig till brukare/klienter.

Information i punktform om vad arbetsterapeuten kan göra för den som har smärta.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter