Mera koll på tid

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
900 kr
Studentmedlem:
720 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
1800 kr
Fler publikationer inom

Mera koll på tid är en interventionsmetod som syftar till att stödja och träna barn i tidsuppfattning.

Mera koll på tid är en interventionsmetod som vänder sig till barn i skolåldern (7–15 år) som i vardagen har svårt att hantera sin tid, eller barn som har risk att halka efter sina jämnåriga i tidshantering. Metoden bygger på forskning om hur barns tidsuppfattning och tidshantering utvecklas och är utvärderad i en randomiserad studie (Wennberg, 2019; Wennberg et al., 2018)

Manualen innehåller information om metodens utveckling, syfte, struktur och administrering. Utmaningarnas syfte och instruktioner beskrivs i detalj och till dem finns även färdiga arbetsblad. Manualen innefattar även gedigen beskrivning av barns utveckling av tidsuppfattning och tidshantering samt hur bristande tidsuppfattning och tidshantering kan yttra sig. Vidare beskrivs betydelsen av att kombinera träning och tidshjälpmedel för att stödja barn till att få mera koll på sin tid.

Avsedda användare

Avsedda användare och ansvariga behandlare är i första hand arbetsterapeuter inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatri (BUP), habilitering eller inom elevhälsan på skolan. Användare kan även vara andra professioner såsom psykologer eller specialpedagoger.

En coach utses för att stödja barnet i utförandet och uppföljningen av de olika utmaningarna. Coachen kan vara skolpersonal som lärare, mentorer, assistenter eller en släkting och handleds av arbetsterapeuten.

Målgrupp/verksamhetsområden

Målgruppen för metoden är barn i skolåldern (7–15 år) som i vardagen har svårt att hantera sin tid, eller barn som har risk att halka efter sina jämnåriga i tidshantering.

Metoden är i huvudsak framtagenför individuell träning men det är möjligt att samla flera barn i grupp som genomför utmaningarna samtidigt. 

Innehåll och tillämpning

Inför tillämpning av metoden görs en kartläggning exempelvis med Kartläggning av tidsuppfattning (KaTid®), Tid-S: 10–17 år (ingår som bilaga i Mera koll på tid-manualen) och/eller Tid-F. ÄvenCanadian Occupational Performance Measure (COPM) kan användas för att fånga upp barnets svårigheter med tid och därefter sätta mål tillsammans med barn och föräldrar. Utvärdering av metoden kan sedan med fördel göras med samma instrument som före intervention.

Metoden innehåller totalt 15 utmaningar som bland annat inbegriper att barnet ska mäta, planera och pussla med sin tid. Barnet använder sig bland annat av klocka, tidtagarur, timer, kalender, urtavla med pusselbitar och eventuellt tidshjälpmedel. Genom utmaningarna tränar barnet aktivt tidsuppfattning på de tre nivåerna: tids-upplevelse, tidsorientering och tidsplanering. 

Ungefär 10 av de 15 utmaningarna väljs ut beroende på aktuellt barns ålder och nivå av tidsuppfattning (rekommendation på utmaningar för yngre respektive äldre barn finns i manualen). Rekommendationen är att coachen och barnet ses ungefär en gång i veckan och cirka 20 minuter varje träff.

Tillhörande material att ladda ner/skriva ut

Tillhörande material, det vill säga de olika utmaningarna och urtavlan med dess tårtbitar, finns även att ladda ner/skriva ut.  För åtkomst av materialet behövs lösenordet som finns inne i manualen på omslagets insida.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning i APA-7:
"Wennberg, B., & Janeslätt, G. (2021). Mera koll på tid –  intervention för att stödja barns tidsuppfattning (version 2.0). Sveriges Arbetsterapeuter."

Författare

Birgitta Wennberg och Gunnel Janeslätt

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
84 
Utgivningsår:
2021
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-80-7
Artikel: 3269