Samverkansprojekt

Här kan du läsa kort om några av de aktuella projekt som förbundet medverkar i just nu.

  • Elrullstol i trafiken
    Sveriges Arbetsterapeuter är med i referensgruppen i projektet som NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) står bakom. Det pågår under 2019–2021 och syftar till att färre ska skadas i elrullstolsrelaterade olyckor i trafiken. En del i projektet var en enkät till arbetsterapeuter för att NTF skulle få del av erfarenheter och kunskap från förskrivare av elrullstolar eller elscootrar för utomhusbruk. Resultatet finns nu att ta del av i rapporten Elrullstol och elskoter i trafiken och i form av ett omfattande material riktat personer som använder elrullstol eller elskoter. Det består bland annat av filmer, en folder och en gratis webbutbildning. Foldern Elrullstol och elskoter i trafiken och NTF:s bildstöd tar upp trafikregler och trafiksäkerhetsinformation med hjälp av instruktiva bilder och enkel text. Det kan användas av till exempel förskrivare och återförsäljare som stöd vid information till patient eller kund. Materialet kan laddas ned eller beställas. Ta del av materialet på NTF:s webbplats. Det finns också en projektsammanfattande rapport på NTF:s webbplats.    
  • Coachprojektet
    Coachprojektet är ett treårigt projekt som drivs av Personskadeförbundet RTP med stöd från Sveriges Arbetsterapeuter och finansieras av Arvsfonden. Förbundet har varit en del av styrgruppen och spridit information om projektet i våra kanaler, bland annat genom en artikel i tidskriften Arbetsterapeuten. Projektet syftar till att personer som är amputerade ska få tillgång till en förebildscoach som själv är amputerad. Coachprojektet 2.0 omfattar även personer med ryggmärgsskada.
  • Årets Brobyggare
    Priset Årets Brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ från Dagens Medicin tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter bland andra organisationer och syftar till att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Enskilda personer, team, projekt eller hela arbetsplatser kan nomineras. Läs om vilka som fick utmärkelsen 2021.