Vardag i Balans™

Tid:
2024-09-11 13:00 – 2024-11-06 11:00
Plats:
Distans, via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeut

Kursen ger dig fördjupad kunskap om den teoretiska grund och forskning som metoden bygger på, samt kunskaper och färdigheter i att genomföra och tillämpa metoden i arbetsterapeutisk verksamhet.

Om metoden

Vardag i balans™ är en arbetsterapeutisk, gruppbaserad och återhämtningsinriktad intervention som ges i kursform. Vardag i balans™ är utvärderad i en större jämförande forskningsstudie där interventionen visat sig effektiv i form av ökad grad av aktivitet, upplevd aktivitetsbalans och bättre psykosocialt fungerande samt minskade symtom.

Vardag i balans™ riktar sig till personer med olika former av psykisk ohälsa och är baserad på att analysera och åtgärda tidsstruktur och aktivitetsbalans med ett generellt återhämtningsfokus.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig