Tree Theme Method® (TTM)

Tid:
2022-04-07 00:00 – 2022-04-08 00:00
Plats:
Växjö och distans via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeut

Tree Theme Method® (TTM) är en evidensbaserad interventionsmetod där individen använder sin kreativitet för att utveckla nya strategier för att kunna vara aktiv och delaktig i vardagen.

Avsikten med TTM är att personen med stöd av arbetsterapeuten formulerar nya mål/strategier/förändringar för framtiden. Vid sammanlagt fem tillfällen målar personen träd som representerar olika livsperioder och som används som utgångspunkt för dialog med arbetsterapeuten. Hela interventionen varar mellan 6–10 veckor för att klienten ska få möjlighet att undersöka sin livssituation i ett helhetssammanhang. Varje tillfälle är cirka 1,5 timme.

TTM är en personcentrerad metod som bygger på teorier om aktivitetsvetenskap, skapande aktiviteter och livsberättelse.

Kursen är på totalt sex dagar, fördelat på tre tillfällen samt en dag självstudier. De första tillfället är fysiska i klassrum, följande tillfällen är på distans via Teams. Läs mer om kursupplägget i kurskatalogen.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig