T1-info Stockholm

Tid:
2022-01-19 09:00 – 2022-01-19 10:00
Plats:
Stockholm

Studentombudsmannen och den lokala studentstyrelsen välkomnar förstaterminsstudenterna i Stockholm till deras nya yrkesval.