T1-info Stockholm

Tid:
2023-09-01 10:00 – 2023-09-01 11:00
Plats:
Stockholm
Målgrupp:
Student

Studentombudsmannen och den lokala studentstyrelsen välkomnar förstaterminsstudenterna i Stockholm till deras nya yrkesval.