T1-info Lund

Tid:
2022-01-31 10:45 – 2022-01-31 11:45
Plats:
Lund

Studentombudsmannen och den lokala studentstyrelsen välkomnar förstaterminsstudenterna i Lund till deras nya yrkesval.