Studentstyrelsens utbildningshelg

Tid:
2023-01-21 00:00 – 2023-01-22 00:00
Plats:
Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Studentstyrelsen

Mellan Årsmötena är det studentstyrelsen som är studentmedlemmarnas högsta beslutande instans. Styrelsen består av en ordförande, en vice ordföranden och ledamöter från studieorterna. Styrelsen leder studentorganisationens verksamhet och ansvarar för att verkställa Årsmötets beslut.

I januari infaller studentstyrelsens utbildningshelg.