Studentstyrelsen sammanträder

Tid:
2019-05-21 18:00 – 2019-05-21 20:00
Plats:
Webbmöte

Den centrala styrelsen är Sveriges Arbetsterapeutstudenters högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsens arbete fokuseras på utbildningsfrågor samt att främja samarbetet och kontakten mellan studieorterna. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt en ledamot från varje utbildningsort och dennes suppleant.