Studentstyrelsen sammanträder

Tid:
2021-03-01 00:00 – 2021-03-01 00:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Student

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse arbetar med utbildningsfrågor samt att främja samarbete och kontakt mellan studieorterna.