Studentstyrelsen sammanträder

Tid:
2020-09-21 18:00 – 2020-09-21 20:00
Plats:
Online
Målgrupp:
Studentstyrelsen

Mellan årsmötena är studentstyrelsen Sveriges Arbetsterapeutstudenters högsta beslutande organ. Styrelsen leder förbundets studentverksamhet och ansvarar för att verkställa beslut från årsmötet. Styrelsen består utöver ordföranden och vice ordföranden av tio ledamöter.