Studentstyrelsen sammanträder

Tid:
2021-04-03 00:00 – 2021-04-04 00:00
Plats:
Online

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse arbetar med utbildningsfrågor samt att främja samarbete och kontakt mellan studieorterna.