ReDO® Familj

Tid:
2023-09-14 00:01 – 2023-09-15 00:01
Plats:
Distans, via Teams
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen (främst riktad till familjer med barn mellan 0-12 år). Programmet är en version av ReDO®-metoden (Erlandsson, 2013). Interventionsprogrammet ReDO® Familj syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.

Du kan certifiera dig i ReDO® Familj utan att ha gått ReDO® Orignal.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Läs mer och anmäl dig