ReDO® Familj

Tid:
2023-09-14 00:01 – 2023-09-15 00:01
Plats:
Nacka, Stockholm
Målgrupp:
Leg. arbetsterapeuter

ReDO® Familj är en aktivitetsbaserad gruppintervention med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen (främst riktad till familjer med barn mellan 0-12 år). Programmet är en version av ReDO®-metoden (Erlandsson, 2013). Interventionsprogrammet ReDO® Familj syftar till att stödja vardagsförändring i familjer med barn som har särskilda behov. Målsättningen är att stödja familjerna att återta eller utveckla ett mer hållbart och hälsobringande aktivitetsmönster.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.