LOM-dag

Tid:
2023-09-15 00:00 – 2023-09-15 00:00
Plats:
Digitalt, Digitalt
Målgrupp:
LOMár, separat inbjudan skickas

Sveriges Arbetsterapeuter anordnar en digital LOM-dag med tema arbetsmiljö.