CO-OP - The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance Approach - Kursstart

Tid:
2024-11-12 10:00 – 2024-11-13 16:00
Plats:
Nacka, Stockholm

The Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) Approach är en personcentrerad metod baserad på att personen sätter egna mål för sitt aktivitetsutförande. CO-OP möjliggör för personen att kognitivt processa aktivitetsutförandet från start till mål, att förstå vad som händer och identifiera sina egna strategier för att förbättra utförandet. Personen tränas i att använda ett metakognitiv tänkande (Mål-Plan-Gör-Kolla) vid utförande av aktiviteter. Planer för aktivitetsutförande och problemlösning identifieras av personen själv genom att behandlaren guidar personen med reflekterande frågor. Målet är att personen ska använda detta tänkande för att kunna lösa nya aktivitetsproblem som uppkommer i vardagen.

Metoden har prövats och visat god effekt för personer (barn och vuxna) med neurologisk problematik, såsom stroke, förvärvade hjärnskador, cerebral pares, ryggmärgsbråck och för personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Läs mer om CO-OP.

Som medlem betalar du alltid halva priset och prioriteras vid antagningen till kursen.

Kursen han även en tredje dag ca 4 månader efter de första två kursdagarna. Se kurskatalogen för mer information. 

Läs mer och anmäl dig