Studentstyrelsen

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse består av ordföranden och vice ordföranden samt ledamöter från studieorterna. Styrelsen arbetar med utbildningsfrågor och för att stärka kontakten med yrkeslivet och mellan studieorterna.

För att kontakta enskilda personer i styrelsen så mejlar du ordföranden, som skickar vidare ditt mejl till den det berör.  

Reina Klemets
Ordförande
OrdfStudent@arbetsterapeuterna.se

Hanna Metaj
Vice ordförande

Övriga ledamöter

Umeå

Ordinarie: Leonella Ahlén

Stockholm

Ordinarie: David Byström

Örebro

Ordinarie: Sofie Ström Suppleant: Claudia Velasquez Munoz

Lund

Ordinarie: Marianne Ekedahl