Studentstyrelsen

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse består av ordföranden och vice ordföranden samt ledamöter från utbildningsorterna. Styrelsen arbetar med utbildningsfrågor och för att stärka kontakten mellan studieorterna.

För att kontakta enskilda personer i styrelsen så mejlar du ordföranden, som skickar vidare ditt mejl till den det berör.  

Judith de León
Ordförande
OrdfStudent@arbetsterapeuterna.se

Berivan Gangin
Vice ordförande

Övriga ledamöter

Norrköping

Ordinarie: Evelina Dahlgren
Suppleant: Isabelle Karlsson

Stockholm

Ordinarie: Linda Mattila

Umeå

Ordinarie: Fanny Hellqvist
Suppleant: Reina Klemets