Kontaktuppgifter till centrala styrelsen

Vill du nå den centrala styrelsen så mejlar du ordförande Lisa. Hon skickar sedan vidare ditt mejl till styrelsen, vid behov. 

Lisa Akervall
Ordförande
OrdfStudent@arbetsterapeuterna.se

Nathalie Fredin
Vice ordförande

Övriga ledamöter

Göteborg

Ordinarie: Jessica Björling 
Suppleant: Ebba Gudmundsdottir

Jönköping

Ordinarie: Vakant  
Suppleant: 
Vakant

Luleå

Ordinarie: Emma Hellmark
Suppleant: Maria Viberg

Lund    

Ordinarie: Matilda Hansson
Suppleant: Sara Andréasson

Norrköping

Ordinarie: Jennifer Johansson
Suppleant: Vakant

Stockholm

Ordinarie: Isidora Vera Valencia
Suppleant: Stina Nordinge

Umeå

Ordinarie: Vakant
Suppleant: Vakant

Örebro

Ordinarie: Vakant  
Suppleant: 
Vakant