Stadga för Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond (2010)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
4
Fler publikationer inom

Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefonds ändamål är att förvalta och fördela de medel som anslagits av förbundet eller givits som gåva av annan.

Stadgan är antagen av fullmäktige 2006 och reviderad 2010.

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter