Om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
2
Fler publikationer inom
Ladda ner

Ett informationsblad om arbetsterapi och barn med funktionsnedsättning som vänder sig till brukare/klienter.

Information i punktform om vad arbetsterapeuten kan göra för barn som har funktionsnedsättning och som har svårt att leka, delta i skolarbetet eller klara andra dagliga aktiviteter.

Maxantal för beställning

20 ex. Tänk gärna på miljön - beställ inte fler än du behöver!

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter