Om arbetsterapi, depression och ångest (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
2
Fler publikationer inom
Ladda ner

Ett informationsblad om arbetsterapi och depression och ångest som vänder sig till brukare/klienter.

Information i punktform om vad arbetsterapeuten kan göra för den som har depression och ångest.

Maxantal för beställning

20 ex. Tänk gärna på miljön - beställ inte fler än du behöver!

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter