För ett jämlikt lärande - arbetsterapeutens roll i skolan (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom

Arbetsterapeuten behövs i skolan! I denna broschyr får du läsa om hur arbetsterapeutens kompetens bidrar till skolutveckling.

Maxantal för beställning

20 ex. Tänk gärna på miljön - beställ inte fler än du behöver!