Den lokala lönebildningen utifrån HÖK T (2016)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
24
Fler publikationer inom

I denna broschyr har vi samlat löneavtalet och några av dess bilagor tillsammans med förbundets kommentarer. Broschyren är en medlemsförmån som endast du som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter kan beställa. Pdf för nedladdning finns på Min sida.

HÖK T är ett löneavtal som omfattar Sveriges samtliga kommuner och landsting. Löneavtalet tecknas mellan Akademikeralliansen, som Sveriges Arbetsterapeuter är en del av, och motparterna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta. Avtalet kallas HÖK T, vilket är en förkortning av orden huvudöverenskommelse (HÖK) och tillsvidare (T). Det innebär att avtalet är vårt huvudavtal vad gäller lön, och att det löper på tills någon väljer att säga upp avtalet. Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid på fem månader.

Löneavtalet innehåller inga centralt angivna löneökningsnivåer. Det är ett så kallat processavtal som lägger fokus på lönebildningsprocessen och ger förutsättningar för en lönebildning på lokal nivå. Som facklig företrädare kan du bidra till att intentionerna bakom avtalet uppfylls och efterlevs. Med din utmärka lokalkännedom har du möjlighet att, på ett framgångsrikt sätt, lyfta fram de förutsättningar, problem och möjligheter som finns för förbundets medlemmar.

I denna folder har vi samlat löneavtalet och några av dess bilagor tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuters egna kommentarer. Du hittar också en hel del handfasta tips inför löneöversynens olika moment. Förhoppningsvis kan detta fungera som ett stöd för dig i ditt viktiga, och ibland utmanande, arbete.

Vill du hellre ladda ner broschyren?

Du hittar den som pdf på Min sida, på Förtroendevald/Förhandling och lön/Tillsammans för högre lön. 

Maxantal för beställning

20 ex. Tänk gärna på miljön - beställ inte fler än du behöver!

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter