Vision, strategier och fokusområden 2022–2024

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
16
Fler publikationer inom

Vision, strategier och fokusområden 2022–2024 är ett strategidokument som pekar ut vägen för Sveriges Arbetsterapeuter på både kort och lång sikt.

Vision, strategier och fokusområden 2022–2024 är ett strategidokument som pekar ut vägen för Sveriges Arbetsterapeuter på både kort och lång sikt. Det bygger på det styrdokument som förbundet tog fram tillsammans med analysföretaget Kairos Future och som antogs vid fullmäktige 2015 och vidareutvecklades inför fullmäktige 2018.

I förberedelserna inför fullmäktige 2021 har förbundsstyrelsen tillsammans med förbundets kansli och strategiska råd genomfört omvärldsspaningar som diskuterats, prioriterats och slutligen resulterat i ett vidareutvecklat strategidokument. Ett utkast av strategidokumentet behandlades även vid
förbundets ordföranderåd i maj 2021. Arbetet har vägletts av konsultföretaget Next Stop You.

Strategidokumentet Vision, strategier och fokusområden 2022–2024 inleds med en beskrivning av förbundets grunduppdrag, följt av förbundets vision och de huvudstrategier vi, Sveriges Arbetsterapeuter, behöver för att förverkliga denna. Därefter beskrivs våra katalyserande strategier – det vi behöver göra för att få saker att hända – samt våra vardagliga förhållningssätt som syftar till att spegla förbundets kultur. Avslutningsvis beskrivs fyra områden som kommer vara i särskilt fokus under fullmäktigeperioden. Dessa fokusområden ska förstås som den strategiska inriktningen för förbundets arbete under fullmäktigeperioden.

Visionen bygger på tre tydliga målbilder. Den handlar om ett arbetsterapeutiskt perspektiv, om arbetsterapeuternas professionsutveckling och arbetsvillkor samt att vi ska vara ett vitalt förbund.

Läs mer genom att ladda ner broschyren. 

 

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter