Vision, strategier och fokusområden 2019-2021

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
16
Fler publikationer inom
Omslag

Vision, strategier och fokusområden 2019–2021 är ett strategidokument som pekar ut vägen för Sveriges Arbetsterapeuter på både kort och lång sikt.

Vår vision

Visionen bygger på tre tydliga målbilder. Den handlar om ett arbetsterapeutiskt perspektiv, om arbetsterapeuternas professionsutveckling och arbetsvillkor samt att vi ska vara ett vitalt förbund.

  • Kunskapsbaserad arbetsterapi är en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle. Omvärlden ser att arbetsterapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får människors vardag att fungera.
  • Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löneutveckling.
  • Sveriges Arbetsterapeuter drivs av engagerade medlemmar och är en naturlig hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla arbetsterapeutstudenter.

Läs mer genom att ladda ner broschyren. 

 

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter