Sverige behöver en MAR i varje kommun (2017)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
4
Fler publikationer inom
Omslag

Ett gemensamt ställningstagande från Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter om vikten om en MAR i varje kommun.

Ett viktigt steg mot en stärkt och jämlik kommunal hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering, är att inrätta MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, i landets alla kommuner.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna