Stadga inkl. normalstadga för krets (2018)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
36
Fler publikationer inom
Omslag

Sveriges Arbetsterapeuters demokratiska uppbyggnad är reglerad av Sveriges Arbetsterapeuters stadga. Den revideras senast på fullmäktige i november 2018.

Stadgan är antagen av fullmäktige 2000 och reviderad av fullmäktige 2004, 2006, 2010, 2012, 2015 och 2018. I stadgan finner du bland annat information om sammansättning och ändamål, medlemskapet och organisationens uppbyggnad.

I slutet av broschyren finns normalstadga för krets (rev. 2010).