Rasta hunden och tvätta fönster – vardagsaktivitet för god hälsa (2013)

Pris:
Gratis
Språk:
Svenska
Sidor:
8
Fler publikationer inom
Omslag

Om arbetsterapi och levnadsvanor utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Sveriges Arbetsterapeuter tog fram foldern i samband med Hälsostämman 2012.

Omslag

Författare

Sveriges Arbetsterapeuter