Intressechecklistan

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
240 kr
Studentmedlem:
192 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
480 kr
Fler publikationer inom
Omslag Intressechecklistan

Detta självskattningsinstrument syftar till att identifiera vilka intressen en person har haft, vilka hen har för närvarande samt vilka hen vill ha i framtiden.

Teoretisk grund

Model of Human Occupation (MOHO).

Avsedda användare

Främst leg. arbetsterapeuter.

Klientmålgrupp/område

Intressechecklistan är framtagen för tillämpning tillsammans med ungdomar, vuxna och äldre. Instrumentet är inte bundet till någon speciell funktionsnedsättning utan kan användas när det finns behov av att fånga en persons olika intressen och utövandet av dem.

Beskrivning av instrumentet och dess användning

Det tar ungefär 15 minuter att fylla i självskattningsformuläret. Om personen inte kan fylla i formuläret på egen hand, kan arbetsterapeuten föra ett samtal tillsammans med personens samtidigt som arbetsterapeuten fyller  i det.

Självskattningsformuläret omfattar 68 intressen där det till varje intresse ställs följande tre frågor:

  1. Hur starkt utvecklat har detta intresse varit under senaste tio åren respektive under det senaste året?
  2. Utövar du intresset för närvarande?
  3. Skulle du vilja utöva det i framtiden?

Genom att granska självskattningen tillsammans med personen kan arbetsterapeuten få förståelse för hens aktivitetssituation, vilket kan vara ett värdefullt inspel i den fortsatta behandlingsplaneringen. Arbetsterapeuten får information om personens intressen stödjer delaktighet eller om personen har svårt att utföra intressen på grund av någon funktionsnedsättning eller hinder i miljön eller om personen behöver stöd för att utveckla eller delta i för personen meningsfulla intressen. Arbetsterapeuten får också förståelse för hur intressen förändrats över tid och om exempelvis någon särskild händelse bidragit till förändringen. 

Nytt jämfört med tidigare version

År 2001 publicerade Sveriges Arbetsterapeuter en första version av Intressechecklistan. Denna blev inaktuellt och har således nu uppdaterats. Nyheter i denna svenska version 2.0 (2019) är en tydligare beskrivning av tillämpning genom en tydlig manual samt uppdatering i relation till den senaste upplagan av Model of Human Occupation (MOHO) (Taylor, 2017). Även urvalet av intressen som anges i denna svenska version har uppdaterats. Nya intressen har tillkommit, andra har uppdaterats, förtydligats eller tagits bort. Dessutom finns nu en fallbeskrivning som visar användningen av självskattningsinstrumentet.

Referens till manualen

Om du ska referera till manualen föreslår vi följande referenssättning:
"Kielhofner, G. & Neville, A. (2019). Intressechecklistan – självskattning av tidigare, nuvarande och framtida intressen, (L. Haglund, övers. och bearb., version 2.0). Nacka: Sveriges Arbetsterapeuter. (The Modified Interest Checklist, 1986 (unpublished)."

Mer information om originalversionen och utvecklingen av Intressechecklistan finns på MOHO webben

Instrumentets formulär

Med hjälp av ett lösenord som finns på sidan 20 i den inköpta manualen kan du ladda ner och skriva ut en lösenordsskyddad pdf-filer av Intressechecklistans formulär (se upptill). Det finns både formulär att skriva ut och fylla i manuellt och formulär att fylla i på skärm. 

Omslag Intressechecklistan

Författare

Ursprungsförfattare 1983: Gary Kielhofner & Ann Neville. Översättning och bearbetning till svenska (version 2.0/2019): Lena Haglund.

Produktinformation

Språk: Svenska
Sidantal:
28 
Utgivningsår:
 2019
Version: 2.0
ISBN: 978-91-87837-54-8