AusTOMs för arbetsterapi, svensk version 1.0

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
330 kr
Studentmedlem:
264 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
660 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
56 sidor i manulen + 26 sidor i domänkorten
Fler publikationer inom

Detta instrument för utvärdering av arbetsterapi utgår ifrån ICF och bygger på dess komponenter kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitet och delaktighet.

Detta instrument omarbetas och ny version lanseras i början av 2021.

 

Detta är en svensk översättning av originalet Australian Therapy Outcome Measures (AusTOMs) författad av C. Unsworth och D. Duncombe, Australien (andra versionen från 2007). 

Instrument kan användas inom alla områden där arbetsterapeuter är verksamma oavsett ålder, diagnos och problembild hos de personer som arbetsterapeuten arbetar med.

I instrumentet skattas patientens hälsa och funktion utifrån fyra komponenter; 1) funktionsnedsättning, 2) aktivitetsbegränsning, 3) delaktighetsinskränkning och 4) bekymmer/välbefinnande i förhållande till tolv domäner, som väljs relaterat till individens problem och behov.

Materialet innehåller:

  • Manual
  • Domänkort
  • Lös bilaga av datainsamlingsformuläret
  • Häfte om mappning till ICF

Utgivningsår

2011

ISBN

91-86210-94-7

Författare

C. Unsworth och D. Duncombe, Översatt av Leg. arbetsterapeuterna Sofi Fristedt, Lena Jönsson, Yvonne Londos och Ewa Timén