Fullmäktige

Fullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och består av de delegater som kretsarna och studentorterna har utsett.

Fullmäktige hålls vart tredje år. Förutom att ange färdriktning för förbundets verksamhet under de kommande åren bestämmer fullmäktige medlemsavgift och väljer ledamöter i förbundsstyrelse.

Senaste fullmäktige ägde rum i november 2021. 

VisionVi visar vägenHär kan du läsa "Vision, strategier och fokusområden 2022-2024", det visionsdokument som fullmäktige 2021 tog beslut om.

Läs mer om fullmäktige på Min sida!