Expertpanel

Expertpanelen utses av förbundsstyrelsen och utgörs av sakkunniga inom sitt professionsområde. Ledamöterna har hög kompetens inom sitt expertområde, företrädesvis arbetsterapeuter med specialist- eller forskarutbildning.

Uppdraget innebär bland annat att en ledamot inom sitt expertområde ska kunna:

  • Vara behjälplig i remissvar från förbundet
  • Besvara frågor från kansliet
  • Besvara frågor från medlemmar som hänvisats från kansliet
  • Medverka i referensgrupper/arbetsgrupper