Kanslipersonal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som arbetar på Sveriges Arbetsterapeuters kansli.

Lön och villkor

Marie Glandin 
Förbundsjurist
marie.glandin@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 82

Raul Holmgren
raul.holmgren@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 57

Essie Majkowitz
essie.majkowitz@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 54

Maria Yngvesson
Förhandlingschef
maria.yngvesson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 99

Kommunikation

Katja Alexanderson
Chefredaktör för vår medlemstidning Arbetsterapeuten
katja.alexanderson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 25

Mikael Bokström
Producent och projektledare inom marknadskommunikation
mikael.bokstrom@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 62

Lena Gennemark Edsbäcker
Kommunikationschef
Projektledare för Arbetsterapiforum
lena.gennemark.edsbacker@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

Gelinda Jonasson
Kommunikatör och webbansvarig
gelinda.jonasson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 19

Hanna Svensson 
Studentombudsman
hanna.svensson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 56

Pontus Wikholm
Kommunikatör och pressansvarig
pontus.wikholm@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 34

Profession

Malin Curlo
Leg. arbetsterapeut, med.mag.
Akademin: Kurs- och utbildningssamordnare, kursutvecklare
Internationella frågor
malin.curlo@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 21

Christina Lundqvist
Leg. arbetsterapeut, MSc och specialist i arbetsterapi
Utvecklingschef, huvudansvar för samordning av professionsfrågor
christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 94

Tina Sandulf
Akademin: Förläggare och marknadskommunikatör
tina.sandulf@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 48

Elin Westerberg
Akademin: Kursadministratör
Professionsassistent
elin.westerberg@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 96

Staben

Per Lagerberg
Kontors- och fastighetsservice
per.lagerberg@akademikerhuset.se
08-507 488 14

Malin Nordstrand
Förbundsdirektör
malin.nordstrand@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 32

Björn Malm
Ekonomichef
bjorn.malm@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 78

Ann-Sofie Palmlöv
Organisationssekreterare
ann-sofie.palmlov@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 46

Lena Rennerhorn
Medlemshandläggare
lena.rennerhorn@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 43

Martin Östberg
Biträdande förbundsdirektör
martin.ostberg@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 45