Kanslipersonal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som arbetar på Sveriges Arbetsterapeuters kansli.

Lön och villkor

Marie Glandin (föräldraledig)
Förbundsjurist och central ombudsman för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar

Raul Holmgren
Central ombudsman för Dalarna, Värmland, Västmanland, Jönköping, Östergötland
raul.holmgren@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 57

Essie Majkowitz
Central ombudsman för Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Stockholm, Södermanland, Gotland, Uppsala
essie.majkowitz@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 54

Björn Santesson
Förhandlingschef och central ombudsman för Fyrbodal, Göteborg, Halland, Skaraborg och Södra Älvsborg
bjorn.santesson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 55

Maria Yngvesson
Central ombudsman för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Örebro
maria.yngvesson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 99

Kommunikation

Katja Alexanderson
Chefredaktör för vår medlemstidning Arbetsterapeuten
katja.alexanderson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 25

Mikael Bokström
Producent/projektledare inom marknadskommunikation
mikael.bokstrom@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 62

Lena Gennemark Edsbäcker
Kommunikationschef
Projektledare för Arbetsterapiforum
lena.gennemark.edsbacker@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

Gelinda Jonasson
Kommunikatör och webbansvarig
gelinda.jonasson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 19

Michael Sahlin
Vikarierande studentombudsman
michael.sahlin@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 56

Hanna Svensson (föräldraledig)
Studentombudsman

Pontus Wikholm
Kommunikatör
pontus.wikholm@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 34

Profession

Malin Curlo
Leg. arbetsterapeut, med.mag.
Akademin: Kurs- och utbildningssamordnare, kursutvecklare
Internationella frågor
malin.curlo@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 21

Christina Lundqvist
Leg. arbetsterapeut, MSc och specialist i arbetsterapi
Utvecklingschef, huvudansvar för samordning av professionsfrågor
christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 94

Carita Nygren
Leg. arbetsterapeut och PhD
Professionsstrateg, utbildning och forskning
carita.nygren@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 51

Tina Sandulf
Akademin: Förläggare och marknadskommunikatör
tina.sandulf@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 48

Elin Westerberg
Akademin: Kursadministratör
Professionsassistent
elin.westerberg@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 96

Staben

Per Lagerberg
Kontors- och fastighetsservice
per.lagerberg@akademikerhuset.se
08-507 488 14

Malin Nordstrand
Förbundsdirektör
malin.nordstrand@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 32

Björn Malm
Ekonomichef
bjorn.malm@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 78

Ann-Sofie Palmlöv
Organisationssekreterare
ann-sofie.palmlov@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 46

Lena Rennerhorn
Medlemshandläggare
lena.rennerhorn@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 43

Martin Östberg
Biträdande förbundsdirektör
martin.ostberg@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 45