Kanslipersonal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som arbetar på Sveriges Arbetsterapeuters kansli.

Centrala ombudsmän

Raul Holmgren
raul.holmgren@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 57
Kretsansvarig för Jönköping, Östergötland, Dalarna, Värmland, Västmanland, Kronoberg och Kalmar.

Michael Sahlin
michael.sahlin@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 82
Kretsansvarig för Stockholm, Fyrbodal, Göteborg, Halland, S Älvsborg, Skaraborg och Blekinge.

Essie Majkowitz
Förbundsjurist
essie.majkowitz@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 54
Kretsansvarig för Skåne, Södermanland, Uppsala och Gotland.

Maria Yngvesson
Förhandlingschef
maria.yngvesson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 99
Kretsansvarig för Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Gävleborg och Örebro.

Kommunikation

Mikael Bokström
Producent och projektledare inom marknadskommunikation
mikael.bokstrom@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 62

Adina Cederblad
Studentombudsman
adina.cederblad@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 58

Anna Sofi Dahlberg
Webbansvarig kommunikatör och projektledare
anna.sofi.dahlberg@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 55

Lena Gennemark Edsbäcker
Kommunikationschef
Projektledare för Arbetsterapiforum
lena.gennemark.edsbacker@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 47

Gelinda Jonasson
Föräldraledig
Webbansvarig kommunikatör och projektledare

Hanna Svensson 
Föräldraledig
Studentombudsman

Profession

Malin Curlo
Leg. arbetsterapeut, med.mag.
Akademin: Kurs- och utbildningssamordnare, kursutvecklare
Internationella frågor
malin.curlo@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 21

Christina Lundqvist
Leg. arbetsterapeut, MSc och specialist i arbetsterapi
Utvecklingschef, huvudansvar för samordning av professionsfrågor
christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 94

Tina Sandulf
Akademin: Förläggare och marknadskommunikatör
tina.sandulf@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 48

Elin Westerberg
Akademin: Kursadministratör
Professionsassistent
elin.westerberg@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 96

Erika Johansson
Professionspolitisk handläggare med pressansvar
erika.johansson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 51

Staben

Per Lagerberg
Kontors- och fastighetsservice
per.lagerberg@akademikerhuset.se
08-507 488 14

Malin Nordstrand
Förbundsdirektör
malin.nordstrand@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 32

Åsa Ehinger
Förbundssekreterare
asa.ehinger@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 45

Björn Malm
Ekonomichef
bjorn.malm@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 78

Katja Alexanderson
Chefredaktör för vår medlemstidning Arbetsterapeuten
katja.alexanderson@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 25

Pontus Wikholm
Reporter & redigerare
pontus.wikholm@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 34

Ann-Sofie Palmlöv
Organisationssekreterare och HR
ann-sofie.palmlov@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 46

Lena Rennerhorn
Medlemshandläggare
lena.rennerhorn@arbetsterapeuterna.se
08-507 488 43