GAP i vardagens aktiviteter - självskattning av vad en person vill göra och faktiskt gör

Pris (inkl. moms och porto)

Medlem:
295 kr
Studentmedlem:
236 kr (ett ex. per person)
Ej medlem:
590 kr
Språk:
Svenska
Sidor:
36
Fler publikationer inom

Gap i vardagens aktiviteter (GAP) är ett självskattningsinstrument som syftar till att undersöka om personer uppfattar sig vara delaktiga i de aktiviteter som de vill utföra i vardagslivet. GAP mäter inte vad en person kan eller inte kan utföra. Teoretisk grund för instrumentet är Model of Human Occupation (MOHO).

Instrumentet har hitintills använts av arbetsterapeuter i forskning och i klinik med personer med funktionshinder i vuxen ålder och deras närstående. Utifrån genomförda studier och testning är instrumentet användbart oavsett funktionshinder.

GAP innefattar 30 aktiviteter inom I-ADL, Fritidsaktiviteter, Sociala aktiviteter och Arbete eller arbetsliknande aktiviteter, där personen besvarar två frågor med ett ”JA” eller ”NEJ” vid varje aktivitet:

  • Utför du aktiviteten?
  • Vill du utföra aktiviteten?

Forskning visar att instrumentet mäter delaktighet i vardagens aktiviteter och har acceptabel validitet och reliabilitet för olika diagnosgrupper med funktions- och aktivitetsbegränsningar.

Denna manual beskriver GAP:s teoretiska grund, utveckling och forskning, självskattningsproceduren, analys och tolkning av resultaten samt innehåller en fallbeskrivning. Vidare ingår instrumentets formulär samt en mappning av instrumentets aktiviteter till ICF.

Denna nya version har uppdateras med ny forskning, ny layout och en fallbeskrivning.

En engelsk översättning av instrumentet Occupational Gaps Questionnaire (OGQ) finns också till försäljning.

En fransk översättning Occupational Gap Questionnaire, (OGQ-CH-Fr) finns utgiven av förbundet i Schweiz.

Utgivningsår

2017

Författare

Gunilla Eriksson, leg. arbetsterapeut, med. dr., Version 2.0/2017